On kujunenud traditsiooniks, et kooliaasta lõpuaktusel hõikame välja kooli aasta teo. Aasta teo nimetus antakse koolis aset leidnud ettevõtmisele või sündmusele või koolipere liikme(te) saavutus(t)ele, mis õppeaasta jooksul on koolile olnud olulise tähtsusega ja mis on positiivselt mõjutanud kooli arengut. Parima teo väljaselgitamise eesmärgiks on märgata suuremaid kordaminekuid ja tunnustada nende elluviijaid. Hääletusel saavad osaleda kõik õpilased, vanemad ja kooli töötajad. Hääletada saab Stuudiumis. Ülevaade varasematest aasta tegudest on leitav siit.

Aasta tegu 2023 2024