„Freedom needs her story“ (Erasmus+)
Periood: 14.11.2019-13.11.2021 (projekti tegevused lõppesid märtsis 2022)
Tegevus: osalemine partnerina
Osalejad: Valikaine „Erasmus+ projekt „Freedom needs her story““ õpilased ja juhendajad
Eesmärk: Tutvustada noortele Euroopa ajalugu ja väärtusi vabaduse kontekstis. Anda õpilastele võimalus suheldes eakaaslastega praktiseerida võõrkeelt. Õpetada õpilasi märkama ja tõlgendama erinevaid allikaid ajaloos. Projekti käigus külastatakse projektis osalevaid riike ja koole.
Lisainfo: Projektis osaleb üks Saksamaa, Iirimaa, Eesti ja Hispaania gümnaasium.


"BioAware" Bioloogilise mitmekesisuse parandamine ja teadlikkuse suurendaminekeskkonnakaitse vajalikkusest."
Periood: 01.2019-12.2021 (projekti tegevused lõppesid aprillis 2022)
Tegevus: osalemine partnerina
Osalejad: Võru Gümnaasiumi 10. ja 11. klassi loodus- ja reaalsuund
Eesmärk: Luua piiriäärsetesse piirkonnakeskustesse atraktiivne bioloogiliselt mitmekesine ja keskkonda hoidev linnaruum ning suurendada inimeste teadlikkust keskkonnakaitse ja energiasäästliku käitumise vajalikkusest.
Lisainfo: Projekti raames toimuvad keskkonnateemalised üritused nii Võru kui ka Pihkva linnas. Nii Võru linnas Koreli oja kaldaalale kui ka Pihkva linnas Mirošhka jõe kaldaalale rajatakse mitmekülgne õuesõppe ja rekreatsiooniala. Lisaks viivad noored läbi keskkonnateemalisi uurimustöid ja kunstiprojekte, parimaid neist esitletakse projekti lõpuüritusel ehk noorte teaduskonverentsil, mis toimub 2022. aastal.
Toimunud tegevused ja lisainfo: http://voru.edu.ee/index.php/et/8-koolist/457-bioaware

projekti logo

„Õpiränne 2022“ (Erasmus+)
Periood: 1.06.2022-30.06.2023
Tegevus: osalemine taotlejana
Osalejad: Võru Gümnaasiumi töötajad
Eesmärk: Õpetajate õpetamise ja õppimise kvaliteedi parandamine ning rahvusvaheliste suhete loomine.