Võru mõisa härrastemaja


1784 – Riik ostis parun Carl Ludwig von Mengdenilt 57 000 rubla eest ära Võru rüütlimõisa koos härrastemajaga ning viimane anti magistraadi ja kohtu käsutusse.
1792 – Asutati saksakeelne linna segaalgkool, mis leidis peavarju mõisa kivist härrastemajas.
1797 – Pärast asehalduskorra likvideerimist jäid härrastemajja kohtuorganid, kool ja koolmeistri korter.
1804 – 15. septembril avati Turu tn 1 Võru 3-klassiline saksakeelne kreiskool.
1805 – Maja läbis kapitaalremondi ja anti tervenisti kreiskooli kasutada, maakonnakohus kolis välja.
1830 – Ümberehituse käigus lammutati segmentfrontoon ja kaksiktrepp, tänavapoolse ukse asemele paigutati aken ning sissepääs viidi hoovi poole.
1887 – Kreiskool muudeti linnakooliks.
1910 – Majale ehitati teine korrus (arhitekt Aleksei Kieselbasch).
1913 – Linnakool muudeti 4-klassiliseks Aleksander I nimeliseks kõrgemaks poisslaste algkooliks.
1915-1917 – Kõrgema algkooliga samas majas tegutses sõja eest Võrru toodud Riia Aleksandri gümnaasium.
1917 – Nii kõrgem algkool kui ka Aleksandri gümnaasium evakueerusid sügisel Võrust.
1917–1920 – Majas töötas Punase Risti Võru osakonna haigla.
1920 – Sügisel toodi Turu tn majja linna II segaalgkool, samas alustas tegevust ka Väimela põllutöökool.
1921 – Jaanuaris alustas tegevust õpetajate seminar, pidulik avaaktus peeti 13.03.1921. Kuni 1922. aasta sügiseni töötasid Turu tn 1 majas koos kolm kooli.
1922 – Linna algkoolide õpilastest moodustati seminari harjutuskool, mis tegutses esialgu seminari majas. 1923. aastal sai kõrvalmaja juurdeehitise ja teise korruse ning 1924/25. õppeaastat alustati 6-klassilise algkoolina.
1930 – 1. augustil õpetajate seminar suleti, majja toodi üle Võru linna I algkool ehk Petersoni kool (hilisem Võru I Põhikool). Harjutuskooli puumaja sai enda kasutusse Võru Tööstuskool.
1944 – Sõjasündmustes maja põles ja taastati veidi muudetud kujul.
1962–1965 – Kapitaalremondi käigus viidi hoone üle keskküttele ja rajati silikaattellistest juurdeehitis.
2014 – Juunis alustati renoveerimis- ja ehitustöid riigigümnaasiumi rajamiseks.
2015 – 31. augustil avatud renoveeritud mõisahoones ja uues juurdeehitises alustas tööd Võru Gümnaasium.

Vaata ka koolimaja pikemat kronoloogiat.