Ettevõtlikkuskalkulaator
ehk punktisüsteem on mõeldud selleks, et suurendada ettevõtlikkust koolielus osalemisel ja selle arendamisel.


Peale iga üritust või klassidevahelist võistlust kannab kooli õpilasesindus MÕIS kogutud punktid üldisesse punktitabelisse. Üritused toimuvad oktoobrist märtsini ja need kuulutatakse välja jooksvalt. Igas kuus toimub 1-2 üritust, millest tehakse ülevaade hiljemalt eelneva kuu viimasel laiendatud juhtkonna koosolekul. Pärast seda teavitatakse eesseisvatest üritustest ka kooliperet.


Märtsikuu lõpuks liidetakse kõigi ürituste eest kogutud punktid kokku, võidab enim punkte kogunud klass. Esikolmiku vahel jaotatakse kokku 600 eurot: esimene koht 50% rahasummast, teine 30% ja kolmas 20%. Auhindu võib veel lisanduda!


Punktid 2019


Lisainfo:
1. Punktisüsteemis on kolm erinevat punktide arvestamise põhimõtet sõltuvalt ürituse tüübist. Ürituse valib, kuulutab välja ja nendes osalemist kontrollib MÕIS.
1.1. Koolivälised üritused on sellised, mis toimuvad üldjuhul väljaspool kooli ja/või kooli päevakava.
1.1.1. Koolivälistel üritustel saab klass kaks punkti klassi õpilaste koguarvust 1% osalenud õpilaste kohta. Komakohtade tekkimisel ümardatakse protsent lähimaks täisarvuks.
1.2. Koolisisesed üritused on sellised, mis toimuvad üldjuhul koolipäeva jooksul ning millest on kõigil koolis viibivatel õpilastel ja klassijuhatajatel võimalik osa võtta.
1.2.1. Koolisisestel üritustel jagatakse klassile punkte osalevate õpilaste protsendi järgi sel päeval koolis viibivate klassi õpilaste arvu järgi. Arvestatakse ka klassijuhatajaid. Saadud protsent võrdub punktide arvuga, komakohtade tekkimisel ümardatakse protsent lähimaks täisarvuks.
1.3. Koolisisesed turniirid/võistlused on üritused, kus osaletakse üksinda või võistkonnaga.
1.3.1. Kui võistkonna suurus on 1-4, jagatakse esikohale 60 punkti, teisele kohale 45 ja kolmandale kohale 30 punkti. Kui võistkonna suurus on 5 või rohkem, jagatakse esikohale 100 punkti, teisele kohale 70 ja kolmandale kohale 50 punkti.
1.3.2. Kui võistkonnas on õpilasi erinevatest klassidest, jagatakse võistlejate arvu järgi ka saadud punktisumma klasside vahel. Näiteks kui kolmeliikmeline võistkond võidab turniiri nii, et meeskonnas on kolme erineva klassi esindajad, teenivad nad kõik oma klassile 30/3=10 punkti.
1.4. Kõik probleemid ja arusaamatused lahendatakse Mõisa koosolekul. Kui eesmärki ei saavutata, siis arutatakse tekkinud probleemi järgmisel tasandil, nt huvi- ja projektijuhiga.

Üritused (lisainfo on Stuudiumis):

 • OKTOOBER:
 • 6. oktoober - Discolfi turniir (koolisisene üritus)
 • 10. oktoober - Stiilipäev (koolisisene üritus)
 • NOVEMBER:
 • 31. oktoober - 9. november - Klassidevahelised võrkpallivõistlused (koolisisene üritus)
 • 8. november - Stiilipäev (koolisisene üritus)
 • 27. november - 1. detsember - Kabeturniir
 • DETSEMBER:
 • 4. detsember - Kingipakkimise võistlus (koolisisene üritus)
 • JAANUAR:
 • 9. - 18. jaanuar - Korvpallivõistlus (koolisisene üritus)
 • 15. - 19. jaanuar - Maleturniir (koolisisene üritus)
 • VEEBRUAR:
 • 1. veebruar - Takistusraja läbimine (koolisisene üritus)
 • 14. veebruar - Stiilipäev "Ametid"
 • MÄRTS:
 • 11.- 14. märts - Noolemängu turniir (koolisisene üritus)
 • 12. 19. märts - Saalihokiturniir (koolisisene üritus)
 • 27. märts - Stiilipäev "Maffia"