Võru Gümnaasium kasutab õppeinfosüsteemina Stuudiumit. Kool on süsteemi sisestanud õpilase vastuvõtu taotlusel toodud andmed (sh vanema(te) või seadusliku esindaja andmed).


ÕPILASELE:

  • Esmakordseks ligipääsuks oma kontole tuleb sisestada enda nimi või meiliaadress siin. Kui õpilase andmeid pole koolile edastatud, siis andmeid saab esitada ja kontot taotleda siin. Konto olemasolul saab sisse logida siin.


VANEMALE / SEADUSLIKULE ESINDAJALE

  • Esmakordseks ligipääsuks oma lapse kontole tuleb sisestada enda nimi või meiliaadress siin. Kui vanema andmeid pole koolile edastatud, siis andmeid saab esitada ja kontot taotleda siin. Konto olemasolul saab sisse logida siin.


Juhul, kui juurdepääsu või konto taotlemine ebaõnnestub ja meiliaadressile salasõna vahetuse linki ei saadeta, tuleb kirjutada Stuudiumi abisse.