Käimasolevad projektid:

Periood: 30.10.2023-31.12.2023
Tegevus: Jäätmejaamaga tutvumine, koostöö kohaliku puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskusega, koos tegutsemine majasisese recycle süsteemi heaks.
Osalejad: Võru Gümnaasiumi koolipere
Eesmärk: Projektikonkursi eesmärk on toetada noorte omaalgatust ja ettevõtlikkust.
Projekt on saanud toetust projektifondist "Ideepuhur", mille tegevuste elluviimist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Konkurss on läbi viidud MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse poolt.

Periood: 1.07.2023-30.06.2024
Tegevus: osalemine taotlejana
Osalejad: Võru Gümnaasiumi töötajad
Eesmärk: Õpetajate õpetamise ja õppimise kvaliteedi parendamine ning rahvusvaheliste suhete loomine.