Õpilasuurimuse ja praktilise töö juhend
Õpilasuurimuse/praktilise töö teema valimise avaldus
Retsensioon (uurimistöö)
Retsensioon (praktiline töö)
Informaatikatunni õppematerjal "Abiks UPT vormistajale"
Esitluse koostamise juhend


Kaitstud tööd 2015/2016. õppeaastal
Kaitstud tööd 2016/2017. õppeaastal
Kaitstud tööd 2017/2018. õppeaastal
Kaitstud tööd 2018/2019. õppeaastal
Kaitstud tööd 2019/2020. õppeaastal
Kaitstud tööd 2020/2021. õppeaastal
Kaitstud tööd 2021/2022. õppeaastal
Kaitstud tööd 2022/2023. õppeaastal

Lisainfo õppejuhilt, haridustehnoloogilt, UPT koordinaatorilt ja koolielu korraldajalt