• Perioodõpe. Õppetöö on korraldatud perioodõppena, st õppeaasta jaguneb kolmeks õppeperioodiks. Igal perioodil on uus tunniplaan. Ühes perioodis (kokku üldjuhul 11 nädalat) õpib õpilane 10-11 kursust ehk keskendub korraga vähematele õppeainetele. Iga perioodi 10. nädal on arvestuste nädal, mille jooksul toimub õpitud teadmiste kokkuvõtlik hindamine (arvestustööd 4 erinevas õppeaines). Perioodi viimane (11.) nädal on valikainete nädal, mil õpitakse ainult valikkursuseid, teisi õppeaineid ei õpita. Sõltuvalt kooli aastaplaanist võib periood olla ka 12 nädalat pikk (10 nädalat kohustuslike kursuste õpet, 11. nädal arvestuste ja 12. nädal valikainete nädal). Perioodi jaotumine:

Periood

  • Vaheajad. Õppeaastas on viis vaheaega: sügis-, jõulu-, talve-, kevad- ja suvevaheaeg. 5 vaheaega võimaldab õppekoormust võrdsemalt jagada ning on õpilas- ja õpetajasõbralik. Õppeaasta jaotumisest on lehekülje all toodud illustreeriv joonis.

  • Tunni pikkus ja tundide arv. Tunnid algavad kell 8.30 ja üks tund on 75 minutit pikk, 1 kursus = 2 x 75-minutilist tundi nädalas ühe perioodi jooksul. Ühel koolipäeval toimub 4-5 tundi. Õppetundidele lisanduvad klassijuhataja-/mentortund ja vajadusel järelevastamised ("Õnnetund"). Näidistunniplaan perioodi 1.-9. nädalal:

Tunniplaan

  • Hindamine. Õppe jooksval hindamisel kasutatakse eristavat (protsendid) ja mitteeristavat ("arvestatud", "mittearvestatud") hindamist. Kokkuvõtliku kursuse- ja kooliastmehinde välja panemisel kasutatakse eristavat (viiepallisüsteem) hindamist. Valikkursuste puhul kasutatakse üldjuhul mitteeristavat ("arvestatud", "mittearvestatud") hindamist.

  • Õppesuunad. Võru Gümnaasiumis on võimalik õpinguid jätkata kolmes õppesuunas: reaalsuund, loodussuund, humanitaarsuund. Reaalsuunas omandab õpilane lisateadmised matemaatikast, informaatikast, füüsikast, joonestamisest ja majandusest. Loodussuund on mõeldud õpilasele, kes soovib saada enam teadmisi loodusainetes (keemia, bioloogia, geograafia, füüsika). Humanitaarsuuna moodustavad sotsiaalained ning keeled: usundiõpetus, filosoofia, ajalugu, eesti keel ja kirjandus ja B1-keeleoskustasemel võõrkeel (vene/saksa keel). 2023/2024. õppeaastal õpinguid alustanud õpilastele õppesuundi ei pakuta, selle asemel saavad õpilased valida moodulkursuseid.

  • Võõrkeeled. B2 keeleoskustasemel (põhikoolis üldjuhul A-võõrkeel) on võimalik õppida inglise keelt, B1 keeleoskustasemel (põhikoolis üldiselt B-võõrkeel) on võimalik õppida vene või saksa keelt.

  • Valikained. Iga perioodi lõpus (G1 õpilasel esimese kahe perioodi lõpus) toimub ülekooliline valikainete nädal, mille jooksul on võimalus igal õpilasel arendada oma oskusi ja teadmisi huvipakkuvas valdkonnas. Nädala jooksul õpib õpilane ühte valikainet. Valikaineid õpetavad Võru Gümnaasiumi õpetajad ja koostööpartnerid. Näiteks 2023/2024. õppeaastal on õpilastel valida umbes 60 erineva valikkursuse vahel. Valikainetele registreerumine toimub iga õppeaasta alguses.

Võru Gümnaasiumi õppetöö korraldust illustreeriv joonis:

Aasta joonis

Lisainfo ja küsimused: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.