Meene ja kooli tänukirjaga “Kooli põhiväärtuste kandja” tunnustatakse õpilast, kes on silma paistnud kooli põhiväärtuste (isamaalisus, õppimine, hoolivus, loovus ja ettevõtlikkus) kandmisel. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks võivad direktorile teha kõik koolipere liikmed. Meene ja kooli tänukiri antakse üle üldjuhul vabariigi aastapäeva aktusel.

2024:
* Mirtel Kuuse
* Rogert Hollo

2023:
* Gerda Michelson

2022:
* Katrinka J. Savimägi

2021:
* Ida Pinte
* Marika Adson

2020:

* Annabel Toom

2019:
* Raido Kiss
* Kristjan Piller


2018:

* Mirjam Leesalu
* Annabel Huik