Iga abiturient peab gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksami.

- Eesti keele riigieksam
on kohustuslik kõikidele eesti õppekeelega õpilastele. Õpilane registreerub hiljemalt 22. jaanuaril 2024. a.

- Matemaatika puhul on võimalus valida kitsa matemaatika ainekava või laia matemaatika ainekava järgi koostatud riigieksam. Õpilane teeb valiku ja registreerub hiljemalt 22. jaanuaril 2024. a.

- Võõrkeele riigieksami puhul võib õpilane 1) valida inglise keele riigieksami (mõõdab keeleoskust nii B1- kui ka B2-tasemel) või riigieksamiga võrdsustatud Haridus- ja Noorteameti korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele eksami (C1 Advanced); 2) lisaks valida riigieksamiga võrdsustatud Haridus- ja Noorteameti korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami B1- või B2-keeleoskustasemel; 3) esitada riigieksami asendamiseks omal kulul varem sooritatud ja riigi poolt tunnustatud rahvusvahelise inglise, prantsuse, saksa või vene keele vähemalt B1-tasemel keeleoskust tõendava eksami tunnistuse/diplomi, mille vastavust originaalile kinnitab kool.


Kui õpilane on otsustanud sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt korraldatava võõrkeele eksami, siis peab ta end ise registreerima vastava keele eksamile EISs (välja arvatud Saksa II astme keelediplomi ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam). Rahvusvaheliste võõrkeele eksamite puhul küsitakse rohkem isikuandmeid kui riigieksamitel.
Nõue tuleneb rahvusvaheliste testimisasutustega sõlmitud koostöölepetest. Saksa II astme keelediplomi ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse sakse keele eksam puhul kannab õpilased EIS-i Haridus- ja Noorteamet.


Õpilane, kelle tulemus ei ole piisav keeletaseme tunnistuse saamiseks, lõpetab gümnaasiumi, kui on saavutanud vähemalt ühe protsendi maksimaalsest tulemusest. Haridus- ja Noorteameti kaudu sooritatud rahvusvahelise võõrkeele eksami puhul ei ole koolil vaja esitada tunnistuse koopiat.

Kui õpilane on varem omal käel sooritanud eespool nimetatud keeltes vähemalt B1-keeleoskustaseme rahvusvaheliselt tunnustatud eksami ja soovib sellega asendada võõrkeele riigieksami, siis peab ta esitama tunnistuse/tõendi koolile hiljemalt 22. jaanuaril 2024. a. Sellisel juhul õpilane end võõrkeeleeksamile registreerima ei pea, vaid kool saadab Haridus- ja Noorteametile
võõrkeeleeksami tunnistuse ning selle lisade koopiad, mille vastavust originaalile kool kinnitab, 1. veebruariks 2024. a.


Täpsemat informatsiooni 2024. aasta riigieksamite ja rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite ülesehituse ja sisu kohta ning näidisülesanded leiate Harno veebilehelt.

Riigieksamite tulemused

Viimased eksamitulemused on teada hiljemalt juunikuu keskel, õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 2024. a juuni keskpaigaks.

Lisainfo: Annely Hindrikson (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..ee)