Fotod on valminud projekti ER65 BioAware raames. Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020.

Praktiline töö "Pildistamine projekti "BioAware" jaoks" (Kristin Kari)
Praktilise töö esitlus "Pildistamine projekti "BioAware" jaoks" (Kristin Kari)
Fotogalerii "Pildistamine projekti "BioAware" jaoks" (Kristin Kari)


"Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Võru Gümnaasium ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti."

"Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu."

Asset 5