Märtsikuu lõpus alanud õpilaste vastuvõtt 10. klassi on jõudnud sinnani, et sisseastumisvestlusele registreerumine on lõppenud. Täname kõiki põhikoolilõpetajaid, kes on üles näidanud suurt huvi ja soovi jätkata õpinguid Võru Gümnaasiumis.

Sisseastumisvestlused toimuvad 8. - 17. aprillini. Vestluse eesmärgiks on välja selgitada õpilase huvid ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele. Tuletame registreerunutele meelde, et vestlusele tuleb kaasa võtta pildiga dokument (õpilaspilet, ID-kaart või pass) ning 9. klassi tunnistuse koopia või väljavõte õppeinfosüsteemist. Vestluste tulemustest teavitatakse õpilasi hiljemalt 2. mail.