12. märtsil alanud õpilaste vastuvõtt 10. klassi on jõudnud sinnani, et sisseastumisvestlusele ja tasemetestidele registreerumine on lõppenud. Täname kõiki põhikoolilõpetajaid, kes on üles näidanud suurt huvi ja soovi jätkata õpinguid just meie koolis.

Tasemetestid (matemaatikas ja inglise keeles) toimuvad 31. märtsil kell 10.00. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument, kirjutusvahendid ja joonlaud ning vahetusjalanõud. Arvestada tuleb 2 tunniga.

Vestlused toimuvad 2. aprillist 20. aprillini. Vestluse eesmärgiks on välja selgitada õpilase huvid, silmaring ja motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele. Vestlusele tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument ning 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia või väljavõte õppeinfosüsteemist. Vestluste tulemustest teavitatakse õpilasi hiljemalt 7. mail.

Loe vastuvõtust siin