Meie koolis algas
vastuvõtt 10. klassi. Õpilased võetakse gümnaasiumisse vastu sisseastumisvestluse ja põhikooli lõputunnistuse hinnete alusel. Vestlusele registreerumine toimub 5. aprillini (kaasa arvatud). Vestlusele jõudmiseks tuleb õpilasel täita elektrooniline sissastumise ankeet ja oodata kutset vestlusele. Registreerunud õpilastega viiakse vestlused läbi 6.-22. aprillini. Lisainfo on toodud siin.


Õpilaskandidaate, keda kool on valmis vastu võtma, teavitatakse
hiljemalt 29. aprillil. Õpilasi, kes ei osutunud valituks, teavitatakse samal ajal.

Võru Gümnaasiumis on võimalik õpinguid jätkata loodus-, humanitaar- ja reaalsuunas. Õppetöö toimub perioodõppena, tunnid on 75 minuti pikkusega. Iga perioodi lõpus toimub ülekooliline valikainete nädal, kus igal õpilasel on võimalus arendada oma oskusi ja teadmisi just temale huvipakkuvas valdkonnas. 2015/2016. õppeaastal oli õpilastel valida ligi 50 valikkursuse vahel.

Märksõnad Võru Gümnaasiumi kohta: riigigümnaasium, 3 õppesuunda, akadeemilisus, ettevõtlikkus, pühendumus, tänapäevane koolikeskkond, avatus, õpilasfirmad, koostöö, süsteemsus, tasakaal, turvalisus, areng, järjekindlus, vabadus, vastutus.