Valminud on video Võru Gümnaasiumi avamisest. Suur tänu Stuudiopunkt OÜ-le suurepäraste kaadrite filmimise ja videotöötluse eest!