Täna, 2023. aasta teisel päeval kinnitati meie kooli uus arengukava.

💙 Meie kooli visioon ehk helesinine unistus: Võru Gümnaasium on uusi horisonte avav kool, kus iga silmapilk on väärtuslik.
💙 Meie kooli missioon ehk tegutsemise põhimõte: Võru Gümnaasium on akadeemilises õhkkonnas mõtestatud valikuid pakkuv ja pingutusele suunav avatud kool.
💙 Meie kooli põhiväärtused: Võru Gümnaasiumis väärtustatakse terviklikkust, esmajoones õppimist, isamaalisust, ettevõtlikkust, loovust ja hoolivust.

💙 Meie kooli eesmärgid:

👉 Õpilaste areng ja heaolu
✅ Eesmärk: õpilastel on kujunenud teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad teostada end isiklikus elus, töös ja ühiskonnas ning toetavad Eesti elu edendamist ja üleilmset säästvat arengut.

👉 Töötajate areng ja heaolu
✅ Eesmärk: toetatud on töötajate nii tööalane- kui ka eneseareng, et õpe lähtuks õpilasest ja õpikeskkond oleks mitmekesine ning et säiliks töötajate motivatsioon ja professionaalsus.

👉 Kooli areng ja heaolu
✅ Eesmärk: kooli tugevused on hoitud ja edendatud ning kitsaskohtadele on leitud lahendused, et säiliks kooli oma nägu ja pidevalt arenev keskkond.

ℹ️ Arengukava on kehtestatud aastateks 2023-2026 ja selle terviktekst on leitav siit.