13. märtsil 1921. aastal toimus meie koolimajas Võru õpetajate seminari pidulik avaaktus. Oma avakõnes toonitas koolijuht Johannes Käis, et õpilasi tuleb õpetada mitte niipalju tõsiasju teadma, kui neid otsima ja leidma ning kasvatada neid vaimselt iseseisvaks. Käisi üks põhimõtetest oli see, et õpilane õpib tegemise kaudu ja selleks tuleb koolides korraldada näiteks õppekäike, matku, õuesõpet. Käisi eestvedamisel tehti seminarile ka kooliaed, kus praktilisi tunde läbi viidi. Sellest aiast sai alguse Eesti kooliaedade liikumine.

Vaatamata sellele, et seminar sai tegutseda vaid kümme aastat, jõudis selle helkiv kuma paljudesse Eesti koolidesse ja kaugemalegi. Ka paljudest praegustest kooliuuendustest rääkis Käis juba omal ajal.

Oleme rõõmsad ja tänulikud, et saame õppida ja õpetada majas, milles on Käisi vaim(sus). Anname endast parima, et valges majas (just nii kutsus Käis meie koolimaja ja seda mitte ainult valge värvi vaid haridusvalguse tõttu) püsiks uuendusmeelsus, praktilisus, personaalsus, ettevõtlikkus, huvi, õpimotivatsioon, head suhted, koolirõõm, elulähedus, konkreetsus, terviklikkus, põhjalikkus, tulemuslikkus.

Johannes Käisist ja Võru õpetajate seminarist saab lähemalt lugeda siit:
* "95 aastat Võru õpetajate seminari asutamisest", "Võru seminari helkiv kuma", "Käisi ideed ja muutunud õpikäsitus" (Õpetajate Leht 14.10.2016)
* "Kasvatada džentelmeni" (Õpetajate Leht, 18.12.2015)
* Johannes Käis


Kuidas me seda olulist sündmust tähistame?
🟩 Meil on nüüd oma kooliaed. Nutikooliaia korraldamisel oli abiks Click & Grow.
🟩 Piirangute leevenemisel kutsume kõiki haridustöötajaid Johannes Käisile pühendatud matkale.
🟩 Planeerime kooli sisehoovi Johannes Käisile pühendatud valget pinki.
Ja nii mõnigi üllatus veel...

Seminar

http://www.htk.tlu.ee/kais/elu/vos/f3/atct_album_image