VÕRU GÜMNAASIUMI
PRESSITEADE
01.04.2017


1. septembrist 2017 võtab Võru Gümnaasium kasutusele uued hindamisstandardid, kuna vanad ei võimalda kirjeldada õpilast kui igakülgselt arenenud isiksust.

Võru Gümnaasiumi direktori Karmo Kurvitsa sõnul on viimane aeg astuda koolielus suur samm edasi: „Lugesin hiljuti Eesti Päevalehest Peep Pahvi murelikku arvamusavaldust, mille kohaselt saadab tänane kool tööturule vaid „sihitult rähklevaid pehmosid“. Sellest lähtuvalt kutsusin kokku erakorralise õppenõukogu, mille käigus tõdesime, et kooli hindamissüsteem pole jätkusuutlik, ja otsustasime uute hindamisstandardite kasuks. Pedagoogilised töötajad said muudatusteks tuge Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Pille Libliku väljaütlemistest (EPL 17. märts 2017), milles ministeeriumi esindaja juhib tähelepanu, et viiepallisüsteem kuulub 19. sajandisse ja võiks juba aegade uttu kaduda.

Võru Gümnaasiumi töökas kollektiiv otsustas uuest õppeaastast astuda 20. sajandisse (!), sättides õpilaste hindamises taas au sisse selles majas töötanud Johannes Käisi väärtused. Esiteks, hinde asemel kasutatakse sõnalist kirjeldust, näiteks „hää“, „normaalne“, „piiratud“, „jätab soovida“. Lisaks saavad õpilane ja lapsevanem adekvaatse tagasiside selle kohta, mida on tarvis teha, et teenida ära „ülihää“. Teiseks, milleks piirduda edasijõudmisega vaid õppetöös?! Õpilase arengut hakatakse kirjeldama kõigis tema avaldumisvormides: nii kehalises (pikkusest toitumuseni) kui vaimlises arenemises (intellektuaalne areng, hingelised omadused, tegutsemine kooliühiskonna liikmena).

Uue süsteemi puhul pole vaja hakata jalgratast leiutama. „Maja renoveerimise käigus tuli päevavalgele kunagine õpilaste hindamisleht aastast 1927, mille saab kenasti eeskujuks võtta,“ rääkis kooli õppejuht Annely Hindrikson.

Koolipidaja on Võru Gümnaasiumile muudatusteks loa andnud ega näe põhjust sajandi uuendusele kätt ette panna. Kooli tegemiste toetamiseks luuakse kohalik haridusuuenduskeskus, mille tarvis on koolipidaja juba ka raha eraldanud.

Hindamisleht aastast 1927