Esmaspäeval, 27. märtsil vahetavad 14 koolijuhti üle Eesti üheks päevaks oma töökoha. Vahetus toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi ja SA Innove programmi „Alustavate koolijuhtide arenguprogrammi“ I lennu lõpetanud koolijuhtide vahel. Koolivahetuse eesmärgiks on tutvuda teise kooli kultuuri ja kollektiiviga ning uute kogemuste kogumine. Vahetusdirektor teeb kõiki tegevusi, mida pärisdirektor, küll ei ole tal teises koolis allkirjaõigust.

Koolidirektorite vahetuse raames juhib Võru Gümnaasiumit sel päeval Valga riigigümnaasiumi direktor Andrus Murumaa. Võru Gümnaasiumi direktor Karmo Kurvits astub 27. märtsiks Valga Põhikooli direktori kingadesse.

Vahetuskoolid selgusid loosi teel. Lisainfot direktorite vahetuse ja „Alustavate koolijuhtide arenguprogrammi“ esimese lennu lõpetanud koolijuhtide tegevuste kohta leiab aadressilt http://saravadkoolijuhid.wordpress.com/.