Kuu aega tagasi, juunikuu alguses toimus koolis Jäätisekohvik. Oma sisult oli tegemist osaluskohvikuga, kuhu olid kutsutud kõik 10.-11. klasside õpilased. Eesmärgiks oli üheskoos arutleda, mida head meie koolis hoida tasub, kuhu koolina liikuma ja arenema peame ning mis on meie ühised väärtused. Osa kokkuvõttest on toodud siin:

Meil on hästi, soovime hoida:
perioodõpe, palju ja häid valikaineid, õpilaste märkamine ja tunnustamine, koolikapid, arvestuste nädalad, läbimõeldud päevakava (sh algus kl 8:30), digivahendid, mõnusad istumisnurgad, selge ja kindel kord, konsultatsioonid, Stuudium, valikainete nädalad, hea ja maitsev koolilõuna, kooli aktiivsus sotsiaalmeedias, puhas koolimaja, 75-minutilised tunnid, head õpetajad, huviringid, tasemerühmad matemaatikas ja inglise keeles, lauatennis, üritused, vaikus, 5 koolivaheaega, nõustamine, WiFi, kasutajasõbralik veebileht.


Meie koolile omane, ühised väärtused:

koolivorm, traditsioonid, valikainete nädal, aktiivsed õpilased, ilus ja puhas koolimaja, digindus, ettevõtlikkus, head õpetajad, uuenduslikkus, noortepärasus, õpilaste otsustamisõigus, sümboolika, distsipliin, haritus, turvalisus, sõbralikkus, 5 koolivaheaega, vaheldusrikkus, maitsev koolilõuna, kord, süsteemsus, õpilasfirmad, noor juhtkond, sallivus, hea haridus, pühendumus, probleemide märkamine, huvitegevus, 75-minutilised tunnid, koolisõrmus.

Pilv