2015/2016. õppeaastal valiti meie kooli aasta teoks muusikal "Kiviaja Kalle". Õppeaasta II perioodi valikainete nädala lõpus, 11. märtsil esietendunud muusikal "Kiviaja Kalle" sidus nii suurt hulka õpilasi ning tõi väga hästi välja meie õpilaste andekuse, loovuse ja võimed. Õpetaja Silja Otsari ja lapsevanema Heino Palli eestvedamisel valminud etendusest said osa ka paljud kogukonna liikmed.

Muusikal

(Osa muusikalitrupi liikmetest ja õpetaja Silja Otsar)