15. aprillist 1. maini toimub vanemate rahulolu-uuring. Täites meilitsi või Stuudiumi vahendusel saabunud küsimustiku, annate meile võimaluse hinnata tehtud tööd ning pöörata kooli arendamisel rohkem tähelepanu teile olulisematele teemadele. Teie poolt antud vastused aitavad meid edasise tegevuse planeerimisel, võimalike probleemide või kitsaskohtade lahendamisel ning koostöö tõhustamisel.

Lisainfo kooli direktorilt Karmo Kurvitsalt.