20.-24. maini toimub koolis III perioodi arvestuste nädal, mille plaan ja info on toodud siin. Arvestuste nädalal valmistatakse koolilõuna neile, kes on tasunud veebruarikuu toiduraha ja on eelnevalt registreerunud. Registreerumine kestab neljapäeva, 16. maini Toiduraha maksnud, aga registreerimata õpilastele koolilõunat ei valmistata ja nad võetakse toidult maha. Arvestuste nädalal saab süüa üldjuhul pärast arvestustöö sooritamist, kuid mitte varem kui kell 11:00. Kui arvestus algab hiljem kui kell 11:00, siis saab süüa ka enne töö sooritamist. Koolilõuna väljastatakse õpilaspileti alusel.


Arvestuste nädala plaan
Koolilõunale registreerumine
Õpetajad koolis