📌 Alustasime esmaspäeval, 27.05 täiesti uut paikkondlikku identiteeti mõtestavat kursust "Mina, minu juured ja Võrumaa", mis on mõeldud meie G1 õpilastele ning toimub terve nädal. Kursust valmistati ette koostöös Võrumaa Arenduskeskusega.

/.../

📆 4. PÄEV (30.05.2024) - „Ettevõtlus, turism, kogukond“.
Noored said ülevaate kohalikust ettevõtlusest nii tänapäeval kui läbi ajalooprisma (Aavo Hummal). Vaido Siska tutvustas Kaitseliidu Võrumaa maleva rolli kogukonna ettevalmistamisel erinevateks kriisideks Võru- ja Setomaal ning analüüsis Võrumaa ja Setomaa geograafilist asendit läbi malevapealiku pilgu.
Rikka Ivvani talu perenaine Sigre Andreson rääkis elust ja ettevõtlik olemisest ühes väikeses Setomaa külas ning sellest, kuidas enda kirg ja hobi siduda millekski, millega endale maal elatist teenida ja enda elu huvitavaks teha. Anželika Gomozova jagas oma vanavanemate tallu tagasikolimise lugu, raskustest ja rõõmudest, mis on kaasnenud selle arendamise ja edasiviimisega läbi ettevõtluse. Ta kõneles ka Lõuna-Eesti Turismiklastri arendamisest ja muutustest turismimaastikul.
Pärastlõunal külastasid noored Kagu-Eesti Inoovatsioonikeskust KEIK, ettevõtteid Aluweld ja Fotograaf Annika Varusk ning Suhvli avastuskeskust. Noortele tutvustati KEIKi tööstusala ja peagi startivat Kagu-Eesti Inkubaatori programmi. Üks grupp külastas pereettevõtet Oma King. Liis Tillmann jagas OmaKinga ja TOKU lugu, andis ülevaate jalatsite valmimise, valmistamise ja kandmisega seotud keskkonnaprobleemidest ja kõneles, mida maailmas on selle muutmiseks ette võetud. Liis tutvustas ka, milliseid ringmajanduse ja jätkusuutliku ettevõtluse praktikaid ettevõte kasutab. Oma tegemisi jagasid ABZ reisid (Ulvi Mustmaa) ja Jaagumäe talu (Mart Timmi).

Vaata pilte kooli galeriist.