📌 Alustasime esmaspäeval, 27.05 täiesti uut paikkondlikku identiteeti mõtestavat kursust "Mina, minu juured ja Võrumaa", mis on mõeldud meie G1 õpilastele ning toimub terve nädal. Kursust valmistati ette koostöös Võrumaa Arenduskeskusega.


/.../


📆 2. PÄEV (28.05.2024) - „Keel, kultuur, pärimus, pärand“.
Päeva teemat avas Hipp Saar, kes kõneles sellest, millist rolli on tema elus mänginud võru keel, pärimus ja kombestik ning kuidas nende teadvustamine on aidanud kujundada haridusteed, huvialasid ning pakkunud ka tööotsi. Hipp seisab selle eest, et pärimus, keel ja kultuur leiaks endale koha ka tänapäeva maailmas ning ei vajuks unustuste hõlma, küll aga on ta valmis seda ümber seadma uutesse vormidesse. Inspiratsiooniesinejana jagas nii oma lugu kui loomingut rahvusvaheliselt tuntud muusik Mari Kalkun, kes kirjeldas haaravalt, kuidas väike Võrumaa suurest maailmast vaadatuna tundub. Päeva teises pooles oli igal õpilasel võimalik valida endale kaks töötuba. Tehti läbi võru keele ABC kiirkursus (Merili Ermel), tutvuti saunapärimusega ja kogeti „kuivsauna“ rännakut (Laura Lee), lauldi Uma Pido laule (Silja Otsar) ja saadi teadlikumaks nende taustsüsteemist. Pandi proovile end teatriteemalises töötoas "Võrukas kui Šveitsi taskunuga“, õpiti lõõtspilli saatel tantsima Lõuna- ja Kagu-Eesti folkloorseid tantse (Anne Tolk), lauldi seto leelot ja Võrumaa regilaule, kuulati torupilli (Meel Valk, Triin Rätsep, Mari Palolill, Lauri Õunapuu, Meelika Hainsoo), tutvuti Võru kunstieluga (Jana Huul).

Vaata pilte kooli galeriist.