Homsest, 31.01 jätkub koolis tavapärane õpe. Kehtima hakkab taas n-ö vana tunniplaan.