Vabadele õppekohtadele
11. ja 12. klassi võetakse õpilasi vastu varasemate õpitulemuste ja vestluse põhjal. Vestlused toimuvad vastavalt individuaalselt kokkulepitud ajale. Lisainfot saab: või 5898 5101.

Õpilase vastuvõtu tingimused ja kord