Koolieksami eristuskiri

Koolieksamipassid:

* Kirjandus
* Bioloogia
* Keemia
* Füüsika
* Geograafia
* Ajalugu
* Ühiskonnaõpetus
* Muusika- ja kunstiõpetus
* Kehaline kasvatus
* Saksa keel (B1)
* Vene keel (B1)

Õpilased valivad koolieksami aine 1. veebruariks. Valimine ja lisainfo Stuudiumist.

Lisainfo: Annely Hindrikson ()