Õpilasuurimuse ja praktilise töö juhend
Veebilehekülg uurimuse ja praktilise töö vormistamisest
Retsensioon (uurimistöö)
Retsensioon (praktiline töö)
Hindamisleht (juhendajale, haridustehnoloogile, kaitsmiskomisjonile)
Õpilasfirmade hindamisest - täpsem info Karmo Kurvitsalt või Andri Tallolt
Esitluse koostamise põhitõed

Kaitstud tööd 2015/2016. õppeaastal
Kaitstud tööd 2016/2017. õppeaastal

Lisainfo: Annely Hindrikson, Paula Solvak, Krista Kõlli-Raud