* KEEL JA KIRJANDUS

Eesti keel

1) Eesti keel I

2) Eesti keel II

3) Eesti keel III

4) Eesti keel IV

5) Eesti keel V

6) Eesti keel VI

Kirjandus

1) Kirjandus I

2) Kirjandus II

3) Kirjandus III

4) Kirjandus IV

5) Kirjandus V

6) Kirjandus VI

* VÕÕRKEELED

Inglise keel B2

1) Inglise keel I

2) Inglise keel II

3) Inglise keel III

4) Inglise keel IV

5) Inglise keel V

6) Inglise keel VI

7) Inglise keel VII

8) Inglise keel VIII

9) Inglise keel IX

10) Inglise keel X

11) Inglise keel XI

Vene keel B1

1) Vene keel I

2) Vene keel II

3) Vene keel III

4) Vene keel IV

5) Vene keel V

6) Vene keel VI

7) Vene keel VII

Saksa keel B1

1) Saksa keel I

2) Saksa keel II

3) Saksa keel III

4) Saksa keel IV

5) Saksa keel V

6) Saksa keel VI

7) Saksa keel VII

* MATEMAATIKA

Matemaatika

1) Matemaatika I

2) Matemaatika II

3) Matemaatika III

4) Matemaatika IV

5) Matemaatika V

6) Matemaatika VI

7) Matemaatika VII

8) Matemaatika VIII

9) Matemaatika IX

10) Matemaatika X

11) Matemaatika XI

12) Matemaatika XII

13) Matemaatika XIII

14) Matemaatika XIV

15) Matemaatika XV

* LOODUSAINED

Bioloogia

1) Bioloogia I

2) Bioloogia II

3) Bioloogia III

4) Bioloogia IV

Geograafia

1) Geograafia I

2) Geograafia II

3) Geograafia III

Keemia

1) Keemia I

2) Keemia II

3) Keemia III

Füüsika

1) Füüsika I

2) Füüsika II

3) Füüsika III

4) Füüsika IV

5) Füüsika V

* SOTSIAALAINED

Ajalugu

1) Ajalugu I

2) Ajalugu II

3) Ajalugu III

4) Ajalugu IV

5) Ajalugu V

6) Ajalugu VI

Ühiskonnaõpetus

1) Ühiskonnaõpetus I

2) Ühiskonnaõpetus II

Inimeseõpetus

1) Perekonnaõpetus

* KUNSTIAINED

Muusika

1) Muusika I

2) Muusika II

3) Muusika III

Kunst

1) Kunst I

2) Kunst II

* KEHALINE KASVATUS

Kehaline kasvatus

1) Kehaline kasvatus I

2) Kehaline kasvatus II

3) Kehaline kasvatus III

4) Kehaline kasvatus IV

5) Kehaline kasvatus V

* AINETEÜLENE

Johannese akadeemia

1) Johannese akadeemia

Uurimistöö alused

1) Uurimistöö alused

Informaatika

1) Informaatika

* SUUNAAINED

Loodussuund

1) Bioloogia V

2) Bioloogia VI

3) Bioloogia VII

4) Keemia IV

5) Keemia V

6) Geograafia IV

7) Füüsika VI

Reaalsuund

1) Füüsika VII

2) Füüsika VIII

3) Joonestamine

4) Majandusõpetus

5) Programmeerimine I

6) Programmeerimine II

7) Matemaatika XVI

Humanitaarsuund

1) Kirjandus VII

2) Kirjandus VIII

3) Filosoofia

4) Praktiline vene keel B1 I / Saksa keel B1 VIII

5) Praktiline vene keel B1 II / Saksa keel B1 IX

6) Ajalugu VII

7) Usundiõpetus

* VALIKAINED (PERIOODIS)

Hispaania keel A1-A2

1) Hispaania keel I

2) Hispaania keel II

3) Hispaania keel III

Soome keel A1-A2

1) Soome keel I

2) Soome keel II

3) Soome keel III

Saksa keel A1-A2

1) Saksa keel I

2) Saksa keel II

3) Saksa keel III

* VALIKAINED 2019/2020. ÕPPEAASTAL

* VALIKAINED 2018/2019. ÕPPEAASTAL

* VALIKAINED 2017/2018. ÕPPEAASTAL

* VALIKAINED 2016/2017. ÕPPEAASTAL

* VALIKAINED 2015/2016. ÕPPEAASTAL

Lisainfo: Annely Hindrikson ()