Alates 2018. aasta septembrist toitlustab Võru Gümnaasiumis P. Dussmann Eesti OÜ.

Koolilõuna osas pakutakse kahte valikut:
• tavaline koolilõuna;
• lihavaba koolilõuna.

* Täpsemat teavet toidu nimetuse ning allergiat või talumatust põhjustavate koostisosade kohta saab küsida söökla personalilt, telefonil 5688 7134 või aadressilt . Allergeenide infomaterjal ja -tabel asub söökla puhvetis ja siin. Joogivesi on koolisööklas iga päev tasuta kättesaadav. Toitlustaja on liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuviljaprogrammiga.

Tavalise/lihavaba koolilõuna päevamaksumus on 1,89 eurot, millest kool hüvitab 1,50 eurot. Õpilasel või vanemal / seaduslikul esindajal tuleb toitlustajale tasuda:
* jaanuar - 19 päeva x 0,39 = 7,41 eurot
* veebruar - 16 päeva x 0,39 = 6,24 eurot
* märts - 20 päeva x 0,39 = 7,80 eurot
* aprill - 16 päeva x 0,39 = 6,24 eurot (abiturientidel, kes ei soovi eksamiperioodil süüa, 14 päeva x 0,39 = 5,46 eurot)
* mai - 22 päeva x 0,39 = 8,58 eurot (abiturientidel, kes ei soovi eksamiperioodil süüa, 0 päeva x 0,39 = 0 eurot)
* II poolaasta kokku = 36,27 eurot (abiturientidel, kes ei soovi eksamiperioodil süüa, 26,91 eurot)


Toiduraha tuleb tasuda ette hiljemalt eelneva kuu 26. kuupäeval. Toiduraha saab kanda arveldusarvele EE051010220273679229 (SEB Pank). Maksekorraldusel märkida 1) saajaks P. DUSSMANN EESTI OÜ, 2) selgituseks lapse ees- ja perekonnanimi, klass, koolilõuna valik (,,tavaline koolilõuna“ või „lihavaba koolilõuna“) ja makstav periood.

Lisaks koolilõunale pakub toitlustaja hommikusööki (kell 7.30-8.25, tasuline, maksmine otse puhveti kassasse). Lõuna ajal on võimalik süüa ka eripraade (ette tasutud koolilõuna päevamaksumust ja kooli hüvitist maha ei arvestata, maksmine otse puhveti kassasse). Koolipuhvet on üldjuhul avatud kell 7.30-15.00.


Juhul kui õpilane on haige või puudub muul mõjuval põhjusel: Info toidult mahavõtmise kohta peab koolile jõudma enne kella 14.00, siis on õpilane toidult maha võetud teatamisele järgneval toidupäeval.


-> Toidult maha võtmine ehk puudumisest teatamine <-


Oluline:
• Kui toiduraha tasutakse toitlustajale hiljem kui 26. kuupäeval, siis järgmisel kuul koolilõunat süües tuleb õpilasel tasuda selle päevamaksumus (1,89 eurot) puhveti kassasse (kool 1,50 eurot ei hüvita). Hiljem tasutud toiduraha arvestatakse ülejärgmise perioodi ettemaksena.
• Tasutud koolilõuna väljastatakse õpilaspileti alusel.
• Õpilaspileti ettenäitamisel väljastatakse õpilasele koolilõuna, mille eest on tasutud ettemakse. Oma valikut saab muuta järgmise perioodi ettemakset tehes.
• Kui majanduslikel põhjustel pole võimalik toiduraha tasuda, siis palume (soovituslikult vanemal) kooliga (, 5898 5101) ühendust võtta.


Lisainfo telefonil 5688 7134 või aadressil .