Võru Gümnaasiumi õpilasesindus MÕIS
(Mõistlike Õpilaste Iseseisev Selts)

MÕIS on õpilaste esindusorgan, kuhu kuuluvad kõigi klasside õpilaste esindajad, kes on huvituvad koolielu põnevamaks muutmisest. Õpilasesindust juhib Mõisnik, kes on valitud koolipere poolt hääletuse tulemusena. Võru Gümnaasiumi mõisnik on Karl Jörgen Lööper.

Eesti koolide (sh riigigümnaasiumide) õpilasesindused teevad omavahel tihedat koostööd.

Õpilasesinduse Facebooki leht
Lisainfo:

Varasemad mõisnikud:


2018/2019. õa - Getrin Valge
2017/2018. õa - Kristo-Davo Kons
2016/2017. õa - Annabel Sulg
2015/2016. õa - Rodny Verner Reeder