Hoolekogu on koolis alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe- ja kasvatustöö suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Võru Gümnaasiumi hoolekogu 2018/2019. õppeaastal:

1) Getrin Valge - õpilaste esindaja

2) Eve Unt - õppenõukogu esindaja

3) Marju Käpa - õpilaste vanemate esindaja

4) Mirjam Dremljuga - õpilaste vanemate esindaja

5) Ene Kerge - õpilaste vanemate esindaja (esimees, )

6) Anti Alasi - koolipidaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja

7) Ene Liivamägi - toetava organisatsiooni, Võru Linnavolikogu esindaja (aseesimees)


Hoolekogu korraldab oma tööd koosolekutega ja/või elektrooniliselt. Tavapäraselt on koosolekule kutsutud ka kooli direktor. Toimunud koosolekud:

* 9.11.2015

* 1.02.2016

* 9.05.2016

* 24.05.2016

* 3.10.2016

* 16.01.2017

* 9.02.2017

* 12.06.2017

* 2.10.2017

* 11.12.2017

* 12.02.2018

* 11.06.2018

* august 2018

* 1.10.2018

* 14.01.2019

* 13.05.2019


Koosolekute protokollid laetakse üles ka Stuudiumisse. Sisse logides ja vaadates TERA kausta, on võimalik protokollidega tutvuda. Küsimuste korral võtta ühendust hoolekogu esimehega.